Kostchefer skeptiska till skolmatkostnader

0:45 min

Enligt siffror från Skolverket är det stora skillnader mellan kommuners skolmatkostnader. Kostchefer i kommunerna hävdar dock att siffrorna inte går att jämföra.

4 000 kronor, så mycket kostar skolmaten per elev och år i Laxå kommun. Det här gör att kommunen har minst kostnad för skolmåltider i landet, enligt siffror från Skolverket. Bland de högsta kostnaderna i landet, och definitivt i länet, ligger Ljusnarsbergs kommun med 10 200 kronor per skola och elev.

Men enligt Anna-Karin Quetel som är projektledare på Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg behöver inte hög kostnad betyda högst kvalitet.

– Det kan vara det, men det kan också vara precis tvärtom, säger hon.

Kostcheferna i Laxå och Ljusnarsberg är dock tveksamma till de siffror som Skolverket presenterat.

– Vem som helst kan förstå att det inte går att jämföra olika kommuners kostnader eftersom det är olika hur man rapporterar, säger Eva Sjögren, kostchef i Laxå.

David Chu, kostchef i Ljusnarsberg, är också förvånad över de stora skillnaderna.

– Vi tog ett rejält skutt i den statistiken och jag vet inte vad det beror på, säger han.