Det klimatvänliga samhällets drivkrafter

8:57 min

Är larmrapporter och forskarrön det mest effektiva sättet för att få fler att börja leva mer klimatvänligt?

Hör bland annat miljöpsykologen Gró Einarsdóttir som menar att fakta och upplysning inte räcker för att människor generellt sett ska vara villiga att börja leva mer klimatsmart.

– Klimatfrågan är abstrakt, den är global, den är i framtiden. Men sen handlar det också om kopplingen mellan klimatfaktan och människans motivationssystem, säger Gró Einarsdottir.

Och möt yrkesgruppen i Sverige som kanske allra tydligast påverkas av ett varmare klimat.

– Det här är ju någonting som vi inom renskötseln i folkmun kallar för magsårsperioden. Det är nu man börjar få den här oron inför vintern, säger Niila Inga, renskötare i Laevas sameby där renbetet blivit mer svåråtkomligt när vintrarna blivit varmare och blötare.