Avloppsvatten kan göra slut på vattenbristen

1:05 min

Grundvattennivåerna är låga på många ställen i Sverige, och arbetet för att säkra samhällets vattenförsörjning fortsätter. Men det finns en stor resurs som i dagsläget inte används alls – avloppsvattnet.

– Det finns processavloppsvatten från industrier, mejerier, bryggerier, konservfabriker och andra processindustrier och avloppsvatten från kommuner, säger Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds Tekniska Högskola.

Enligt den senaste rapporten från SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, den 19 september, är grundvattennivåerna under eller mycket under det normala för årstiden i nästan hela landet.

Professor Kenneth Persson vid Lunds Tekniska Högskola har länge bevakat frågan om vattenförsörjningen, och pekar på att befolkningstillväxt, urbanisering och förtätning leder till punktvis stora uttag av grundvattnet och spär på obalansen.

Han listade nyligen en rad tänkbara sätt att vårda vattnet bättre, och anser alltså att vi, när bristen på färskt vatten är ett växande problem, måste våga fundera på att utnyttja resursen begagnat vatten.

– Det kommunala avloppsvattnet renas ju väldigt noga i dag, det är ju en kväverening, fosforrening och en reduktion av organiskt material, så det är ju en omfattande rening redan. Men ett sådant vatten, ett avloppsvatten, behöver absolut också desinficeras för att ta bort bakterier.

– Man kan fundera på var man mest behöver tillskott av vatten och vilka kvalitetskrav man ska ställa på det, säger Kenneth Persson.

Och det finns gott om avloppsvatten i Sverige, varje svensk gör i genomsnitt av med 200 liter vatten per dygn, bara en procent, knappt två liter dricker vi upp, resten hamnar i avloppet.

– Alltså, när man väl kommer över den här tröskeln, att det känns obehagligt att hantera renat avloppsvatten, och man i stället ser det som  en vattenresurs, alltså att man mentalt kommer över den tröskeln, så finns det massor av tillämpningar.

– Vi måste inte dricka allting, säger Kenneth Persson.