Polisfacket vill ha bort farligt ensamarbete

3:09 min

Allt fler poliser tvingas arbeta ensamma – samtidigt som hot och våld ökar. För att få ett stopp har Polisförbundet gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Problemet är väldigt stort. I grunden handlar det om underbemanning som tvingar oss att jobba på ett annat sätt. Nu sker ensamarbete som är hotfullt för den enskilde polismannen, säger Patrik Danielsson, regionalt huvudskyddsombud på Polisförbundet i Region Bergslagen. 

Över hela landet har ensamarbetet inom polisen ökat – samtidigt ökar  våld och hot mot poliser. Det finns hundratals tillbudsrapporter som styrker detta enligt facket.

Polisförbundet har påtalat problemen för sin ledning men menar att det inte händer något. Därför gör man nu en anmälan till Arbetsmiljöverket och ber dem att ingripa och sätta stopp för det farliga ensamarbetet. 

Ett problem som beskrivs är att en polispatrull allt oftare består av en person. 

– I ett lokalpolisområde kan man till exempel bemanna en patrull med poliser som utgår från två olika ställen och som sen ska sammanstråla för att bilda patrull men under tiden är man ju ensam om man under den tiden tvingas ingripa mot något. 

Enligt Patrik Danielsson finns problemen över hela landet och i Örebro län.

– I glesbygd med dålig bemanning löper man större risk att mötas av hot och våld eller att man helt enkelt inte vågar ingripa. Vilket är oerhört allvarligt när det kommer till rättssäkerheten.

En annan följd av underbemanningen är att myndigheten anställt fler civilpoliser. 

– Det har stor betydelse – när de som inte är poliser används i uppgifter som tenderar till att vara inom det polisiära segmentet. Då kommer farlighetsaspekten in när man inte har rätt utbildning, utrustning eller rättsliga lagstöd för att hantera sådana situationer. Det kan få svåra följder.  

Det facket efterlyser är mer resurser samt tydliga rutiner för farligt ensamarbete och för vem som ska utföra vissa uppdrag.