Då stängs Skebäcksbron av – i ett halvår

0:31 min

Nu är det klart när ombyggnationen av Skebäcksbron i Örebro ska börja. Bron ska breddas för att öka trafiksäkerheten och få plats med både dubbelriktad biltrafik, cykelbana och gångbana på båda sidor om bron.

Arbetet börjar vecka 44 och från och med då kommer Skebäcksbron hållas stängd, fram till vecka 16, nästa år.

Arbetet beräknas vara helt färdigt vecka 24 nästa år.