Elever vill vara med när beslut fattas

2:46 min

Wisbygymnasiets elevkår vill sitta med i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden när de tar upp frågor som rör gymnasiet, för att bidra med kunskap och hjälpa till att fatta rätta beslut.