"Kommer märkas på kvaliteten"

4:05 min

Kraven på förskolan ökar samtidigt som Region Gotland sänker bidragen. - Det kommer att märkas på kvaliteten för barnen, säger Elin Rindbäck, förskolechef på kooperativet i Hellvi.

Flera mindre förskolor som P4 Gotland har pratat med känner att gränsen är nådd för hur mycket man kan spara innan kvaliteten på verksamheten för barnen blir lidande.

Regionen varnar för ytterligare besparingar inom förskolan, trots att elevpengen redan sänkts fler år i rad. Samtidigt införs högre krav: när den nya läroplanen träder i kraft i 2019 ska varje förskola ha både en skolchef och en rektorstjänst, något som drabbar särskilt mindre fristående förskolor hårt ekonomiskt.