Kommuner krävs på fler straffavgifter

2:18 min

Det blir allt fler fall där kommuner krävs på straffavgifter för att de inte uppfyller sina egna beslut i tid och till exempel ordnar boende åt personer med funktionsnedsättningar.

Trollhättan är en av kommunerna som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, vill ska betala flera straffavgifter.

– Det här är naturligtvis inte en önskvärd situation. Det är naturligtvis inte bra att vi inte kan erbjuda boende inom den tid som vi hade velat, säger förvaltningschefen Lena Johansson till Ekot.

Hittills i år har 318 ansökningar om straffavgifter, så kallad särskild avgift, gjorts av Ivo.

Det är en kraftig ökning jämfört med samma period i fjol, då siffran var 194, och också drygt tio procent mer än 2016, då siffran var 284.

Den högsta summan kommunerna kan få betala i varje enskilt fall är en miljon kronor. Så det kan bli dyrt för kommunerna om de tvingas betala straffavgifterna.

– Det var det som var tanken med lagstiftningen. Att kommunerna skulle få kännbara effekter så att de i stället verkställer sina beslut i större omfattning, säger Kaisu Kull, inspektör på Ivo, till Ekot.

Ivo kan ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunerna ska få betala avgifter, när de inte uppfyller sina egna beslut tillräckligt snabbt – inom några månader.

Besluten kan till exempel handla om när personer med funktionsnedsättning inte får plats på ett gruppboende eller inte får en kontaktperson i tid. Inom äldreomsorgen kan det vara att man exempelvis inte får sin hemtjänst verkställd.

Att antalet ansökningar ökar beror enligt Kaisu Kull bland annat på att Ivo har centraliserat sin verksamhet vilket inneburit fokus på nya arbetssätt och nyrekrytering av personal

I Trollhättan är väntelistan väldigt lång till boenden sedan några år tillbaka.

Förvaltningschefen Lena Johansson säger att kommunen jobbar för att förbättra situationen.

– Det fattats beslut om nybyggnationer och utökning av befintliga boenden.

Kunde man gjort något annorlunda för att det skulle sett bättre ut?

– Nej, vi kunde inte förutse detta och hade vi kunnat det hade vi agerat.