Ojämställt i gotländska bolagsstyrelser

2:22 min

Det är långt kvar till jämställdhet i styrelserna i de gotländska bolagen, visar en rapport som Östsvenska handelskammaren har gjort.

Rapporten visar att 80 procent av styrelseledamöterna i gotländska bolag är män. 

För att hjälpa företag att skapa mer jämställda styrelser har handelskammaren tagit fram 100-listan, med 100 förslag på kvinnliga styrelseledamöter.