آکادمی سوئد اعضای جدید را برگزیده است

«آکادمی سوئد باید اعضای جدید را خارج از محدوده خود برگزیند»

1:19 min

دیدار اعضای آکادمی سوئد برای انتخاب اعضای جدید پایان گرفته و انتظار می‌رود که با تایید پادشاه سوئد در آخر هفته این اعضا معرفی شوند.

برای انتخاب اعضای جدید حداقل دوازده عضو آکادمی در رای‌گیری حضور داشته باشند. اما پس از اینکه تعدادی از اعضای آکادمی در ماه‌های گذشته در جریان رسوایی "چهره فرهنگی" از آکادمی کناره‌گیری کردند، تنها ده نفر از اعضا باقی مانده بودند و انتظار می‌رفت که جلسه رای‌گیری به حد نصاب نرسد. اما در نهایت سه نفر از اعضایی که کناره‌گیری کردند، به خبرنگاران گفتند که در رای‌گیری‌های مهم شرکت خواهند داشت و به این ترتیب رای‌گیری صورت گرفت.

گوننار بولین، از تحریریه فرهنگی رادیو سوئد معتقد است که اکادمی باید اعضای خود را از خارج استکهلم انتخاب کند. چرا که احتمال زیادی وجود دارد که اعضایی که از استکهلم انتخاب می‌شوند، در محافل مربوط به شخصیت فرهنگی حضور داشته‌اند: اگر آکادمی سوئد، اندکی حس برخورد با معضلش را دارد، نباید اعضای جدیدش را از نزدیکان شخصیت فرهنگی (متهم به آزار جنسی) انتخاب کند، در حالی که بسیاری از نویسندگان ساکن محدوده استکهلم شامل این نزدیکان می‌شوند.