Projekt ska få fler unga att satsa på gymnasieutbildning

2:00 min

I Västmanland är det årligen cirka 300 ungdomar som inte slutför en gymnasieutbildning, eller kanske inte ens påbörjar en. I bland annat Arboga försöker man minska den siffran, berättar Marita Garman på barn- och utbildningsförvaltningen.

Fem län - Västmanland, Sörmland, Örebro, Östergötland och Uppsala - har gemensamt satsat för att få fler att ta gymnasieexamen.

Projektet startade 2015, finansieras av Europeiska socialfonden och avslutas i december i år. Arboga kommun har under den här tiden byggt upp en verksamhet med rutiner och metoder för att stötta och hjälpa ungdomar.

– Vi har jobbat mycket med samverkan och samarbete med andra aktörer och skolor, och vi har kuratorer, studie-och yrkesvägledare och praktiksamordnare samt ungdomskontakter och coacher för att nå målgruppen som befaras hamna utanför, berättar Marita Garman, ungdomskoordinator på barn- och utbildningsförvaltningen i Arboga.