LKAB om Per Geijer-malmen: Innehåller sällsynta jordartsmetaller

1:39 min

I veckan kommer en specialutrustad tysk helikopter att flygmäta, en för LKAB, intressant malmfyndighet i närheten av Kiruna.

– Finns det en malmkropp som leder kommer vi att få fram en bild och uppskatta djup och den riktning som den har i berggrunden, säger Pierre Heeroma direktör för prospektering, strategi och affärsutveckling i LKAB.

Det är den så kallade Per Geijermalmen, den som tidigare kallades Lappmalmen, som ska undersökas. Det LKAB vet idag är att den är stor men skiljer sig en hel del från Kirunamalmen.

– Det är en mer komplex malmkropp rent mineralogiskt, det är en blandning av magnetit och hematit, säger Pierre Heeroma.

Det LKAB vet idag är att det är höga halter av järnmalm. Men det finns även andra kommersiellt intressanta mineraler i malmen.

– Ja, den innehåller även sällsynta jordartsmetaller, även det tittar vi på, säger Pierre Heeroma.