Ögonskador hos tidigt födda kan minskas

2:07 min

Många barn som föds mycket för tidigt drabbas av ögonskador, men nu har forskare vid bland annat Sahlgrenska Akademin upptäckt något som kanske kan minska skadorna på ögonen.

Det visar sig att mängden blodplättar hos barnet påverkar utvecklingen av ögonsjukdomen ROP, som i någon form drabbar runt 30 procent av alla för tidigt födda.

– Vi har sett att barn med låga nivåer av blodplättar har en ökad risk att få den här ögonsjukdomen, som i värsta fall kan leda till blindhet hos för tidigt födda barn, säger Ann Hellström, barnögonläkare och forskare vid Sahlgrenska Akademin.

Låga nivåer av trombocyter, eller blodplättar, tycks innebära en ökad risk för skador på ögonen, enligt en studie av för tidigt födda barn i Göteborg och Stockholm.

Experiment vid Harvard i USA visar att möss som får ett tillskott av blodplättar har en minskad risk att få skador på ögonen.

Runt tusen barn i Sverige drabbas varje år av den här typen av ögonskador. I första hand är det de som föds före graviditetsvecka 28. 

– När de allra minsta barnen föds, ibland bara efter drygt halva graviditeten, har inte kärlen vuxit färdigt, varken på näthinnan eller i andra delar av kroppen. Då kan man få en onormal kärltillväxt.

Vad händer med synen då?

– De onormala kärlen kan skrumpna och då dra med sig näthinnan, och då blir barnet blint.

Det finns inte idag en färdig behandlingsmetod med blodplättar för tidigt födda barn i riskzonen, men upptäckten är viktig för framtiden, säger barnögonläkare Ann Hellström.

– Det öppnar upp ett helt nytt forskningsområde där man nu har möjlighet att studera effekterna av olika nivåer av blodplättar och se om tillförsel av blodplättar skulle ha en gynnsam effekt för de allra minsta barnen.