Nybygge kan ge fler lägenheter

1:15 min

KBAB har lämnat in en bygglovsansökan för att kunna riva det sprickskadade huset på Brogatan och istället bygga nytt.

Bygglovsansökan gäller den fastighet på Brogatan som drabbats av sprickbildningar i fasaden och bottenplattan. Just nu utreder KBAB om man ska renovera den befintliga byggnaden eller riva och bygga nytt.

– Det visar sig att en renovering kan bli omfattande och kostsam så därför föreslog vår styrelse att vi skulle utreda möjligheten att riva och bygga en ny fastighet, säger Carin Skarman, VD på KBAB.

Idag innehåller fastigheten 19 lägenheter samt en lokal i bottenplan och alla de som bott i huset har flyttat till nya, permanenta bostäder.

En eventuell nybyggnation skulle betyda fler lägenheter än i dagsläget.

– Vi har sökt bygglov för att bygga en fastighet inom befintlig detaljplan vilket innebär att vi inte ska gå utanför den tomtgräns som finns idag. Men genom att omdisponera ytor skulle vi kunna skapa 31 lägenheter istället för dagens nitton, säger Carin Skarman, VD.

Om KBAB får bygglov hoppas styrelsen kunna fatta ett beslut föra årsskiftet.