Stora brister i brandskyddet på äldre- och LSS-boenden

2:14 min

Det råder betydande brister av brandskyddet på äldreboenden och LSS-boenden i Olofström. Det visar en ny granskning av revisionsbyrån KPMG.

Brandlarm som inte fungerar vid strömavbrott, brandfarligt material mot fasaden och otillräckliga utrymningsvägar. Det är några av de brister som KPMG kunnat påvisa då de granskat brandskyddet på äldreboende och LSS-boenden i Olofström.

– Jag tycker att vi alltid tar brister som rör säkerheten på allvar. Därför kommer vi att arbeta utifrån dessa rekommendationerna för att säkerställa att vi kan avhjälpa bristerna, säger Robert Schelin som är verksamhetschef för funktionsstöd i Olofströms kommun.

Rapporten som KPMG utfört inkom till Olofströms kommun i slutet av maj, sedan dess har vissa åtgärder redan vidtagits, men än är alla problem inte lösta.

– Vi kommer att redovisa åtgärderna i november. Och de åtgärder som inte är genomförda då kommer att vara tidsbestämda, säger Robert Schelin.

Kan ni garantera säkerheten om det skulle börja brinna för äldre och de på LSS-boende?

– Jag tycker att vi kan garantera säkerheten men att vi jobbar för att förbättra säkerheten så att vi uppfyller alla kraven i enlighet med de rekommendationer vi har, säger Robert Schelin.