Dyra bjudmiddagar var muta enligt hovrätten

2:11 min

Hovrätten gör en helt annan bedömning än tingsrätten som friade de åtalade.

Idag dömdes tre myndighetschefer inom kulturområdet för att ha tagit emot mutor och två företrädare för Föreningen svenska tonsättare, FST, och Sveriges kompositörer och textförfattare, Skap, i Svea hovrätt för bestickning och givande av muta.

Det gäller årliga, påkostade fester dit politiker, myndighetschefer, kulturjournalister och artister har bjudits på middagar, alkohol och underhållning - fester som sedan en granskning i P1 Kaliber år 2014 har utretts av riksenheten mot korruption.

Samtliga tilltalade friades i tingsrätten förra året.

Men till skillnad från Tingsrätten gör Hovrätten idag bedömningen att värdet av festerna överstiger vad som är normal representation.

Alf Johansson, chefsåklagare vid riksenheten mot korruption, menar att domen är viktig för att bibehålla allmänhetens förtroende för myndighetsutövning.

– Allmänheten ska aldrig behöva sväva i tvivelsmål om att myndigheterna är ojäviga i sin verksamhet.

Juristen Conny Cedermark företräder Alfons Karabuda, ordförande i Skap, som är en av dem som döms för mutbrott. Han berättar att de hade väntat en friande dom från hovrätten.

– Det var överraskande för oss. Korruptionslagstiftningen syftar till att förhindra korruption. Den syftar inte till att förhindra legitim och normal representation.