Lilla Edet kan få betala dyrt för dålig arbetssituation

0:25 min

Arbetsmiljöverket slår fast att socialförvaltningen som arbetsplats har stora brister. Om man inte gör något åt situationen innan den 15 januari nästa år, kommer man få betala 300 000 kronor i vite.

Arbetsmiljöverket har anmärkt på en rad brister. Bland annat socialförvaltningens höga arbetsbelastning kan medföra risker för ohälsa och olycksfall bland de anställda.

Man anser från Arbetsmiljöverkets sida att förvaltningen saknar en handlingsplan och riskbedömning av hot och våld mot de anställda.

Det finns även brister i socialförvaltningens lokaler som inte upprätthåller tillräckligt med sekretess för klienter samt inte heller tillräckligt hög säkerhet för de anställda enligt Arbetsmiljöverket.