Växjö

Växjöborna uppmanas tycka till om nya begravningsplatsen

1:56 min

Svenska kyrkan presenterar nu en detaljerad ritning över den nya begravningsplatsen som ska anläggas på Torparängen på Teleborg i Växjö.

Det handlar om ett område på två hektar i ett skogsområde ner mot Södra Bergundasjön. Den kommer bara att vara avsedd för kremationsbegravningar, i form av urnor eller spridd aska.

– Tanken är att vi i stor utsträckning ska behålla granskogen och spränga in små ytor med gravplatser, säger Mats Lindblad, kyrkogårds- och fastighetschef i Svenska kyrkan i Växjö.

Men den nya begravningsplatsen har mötts av protester från grannar som har överklagat bygget, men fått avslag i samtliga instanser. Nästa vecka bjuder Svenska kyrkan in till informationsmöten för att visa ritningarna och ta emot synpunkter.

– Det kommer bli en begravningsplats, det kan vi inte ändra på. Men vi vill ha en öppen dialog och när det gäller detaljer så kan vi göra förändringar. 

I bildspelet ovan ser du ritningar på den nya begravningsplatsen!