Dyra bjudmiddagar i kulturlivet var muta enligt hovrätten

Hovrätten gör en helt annan bedömning än tingsrätten som friade de åtalade.

Det handlar om de två musikorganisationerna Föreningen svenska tonsättare (FST) och Föreningen Svenska tonsättare och textförfattare (SKAP) och deras ordnande av julmiddagar och vårfester där makthavare inom musikens område varit bjudna.

Det gäller årliga, påkostade jul- och vårfester dit politiker, myndighetschefer, kulturjournalister och artister har bjudits på middagar, alkohol och underhållning - fester som sedan en granskning i  Sveriges radios Kaliber 2014 har utretts av riksenheten mot korruption.

Samtliga tilltalade friades i tingsrätten förra året.

Men till skillnad från Tingsrätten gör Hovrätten idag bedömningen att värdet av festerna överstiger vad som kan kallas normal representation. Hovrätten gör bedömningen att myndigheterna inte får ta emot förmåner av detta slag då det skulle kunna påverka deras uppdrag att fördela statsbidrag inom kulturområdet.

De tre cheferna döms till dagsböter för mottagande av muta. Företrädare för FST och SKAP döms för givande av muta och vardera förening ska betala företagsböter på 75 000 kronor, respektive 100 000 kronor.