Världens barn i P4

79 000 kr till Världens barn

0:43 min

Tillsammans med lyssnarna har P4 Gotland samlat in 79 000 kr till insamlingen Världens barn denna vecka.

I fredagskvällens direktsändning kunde P4 Extras programledare Erik Blix och projektledaren Anna Carlsson konstatera att P4-lyssnarna samlat in 7246544 kronor till Världens Barn.

De tre lokala kanaler som samlat in mest bland sina lyssnare är P4 Stockholm med 620 218 kronor, P4 Väst med 487 374 och P4 Göteborg med 465 897.

Under två veckor har P4-kanalerna engagerat lyssnarna för Världens Barn. Dels genom att lyfta frågor som rör barns rättigheter och situation runt om i världen, men även genom aktiviteter över hela landet. 

– Det har varit två fantastiska veckor tillsammans med P4:s underbara engagerade lyssnare. P4 kan verkligen binda ihop det superlokala perspektivet med det globala – det gör att vi alla kommer närmare varandra, säger projektledaren Anna Carlsson vars direktsända intervjuer med barn i ett flyktingläger i Libanon hörts i samtliga P4-kanaler.