Fredag 5 oktober 2018

Marinette slår ett slag för kyrkokörsången

Marinette gillar både möten med människor och musik och att få delta i gudstjänsten. När senaste statistiken visar att körsjungandet inom Svenska Kyrkan är på nedgång slår hon ett slag för körsång.

Statistiken som presenteras i Kyrkokörjournalen visar att både antalet körer och antalet körsångare inom Svenska Kyrkan har minskat sedan toppen som nåddes år 2003. I Linköpings stift som tas som exempel har antalet körer minskat med 31 % och antalet körsångare med 29%.

Pernilla Eskilsdotter pratar här med körsångaren Marinette Larsson i Falkenberg som slår ett slag för den sakrala körsången.

I ljudklippet hör du ett av de stycken hon sjunger i sin kör, Mendelssohns Laudate Pueri.