Extrema nivåer av kosmisk strålning orsakade medeltida järtecken

2:45 min

Spektakulära himlafenomen för över tusen år sedan berodde enligt ny forskning på mycket kraftig kosmisk strålning som påverkade hela jorden.

År 774 och 993 efter Kristus uppenbarades märkvärdiga himlafenomen och samtida betraktare på norra halvklotet beskrev att himmelen blev röd.

Men detta var inga lokala företeelser. Himlafenomenen berodde på två kosmiska händelser med extrema nivåer av kosmisk strålning från solen med global påverkan, enligt en internationell forskargrupp som har analyserat gamla träd som växte under den här perioden.

De extrema nivåerna av kosmisk strålning har satt spår i årsringar från träd just de här åren, genom att strålningen har förändrat kolatomernas utseende och givit upphov till speciella kolisotoper i de växande träden.

I de nästan 500 träd i studien som växte spridda över världen finns avtrycken av kosmisk strålning i samtliga, vilket visar att de kosmiska händelserna påverkade hela jordklotet.

Studien, som nyligen publicerades i Nature Communications, kan bidra till mer kunskap om så kallat rymdväder och hur extrema nivåer av kosmisk strålning kan påverka sårbara tekniska system som är viktiga för dagens samhälle.

 

Referens: NATURE COMMUNICATIONS | (2018) 9:3605 | DOI: 10.1038/s41467-018-06036-0 | www.nature.com/naturecommunications