EU kräver mer lokalt innehåll hos Netflix och HBO

EU-parlamentet har nu godkänt ett direktiv som kräver minst 30 procent lokalt innehåll i videotjänster som Netflix eller HBO.

Innan det träder i kraft måste medlemsländerna godkänna regeln och fastställa hur den ska tolkas. Till exempel om det är nog med 30 procent europeiskt innehåll eller om gränsen i Sverige gäller för svenskt innehåll.