Rivningen av Kumlakvarteret på gång

0:24 min

Arbetet kommer att ske i två månaders tid nu i höst.

På måndag börjar rivningen av kvarteret Gladan i Kumla. Samtliga 14 hus ska rivas, och arbetet kommer pågå i oktober och november.

Marken ska säljas till PeKum, ett fastighetsbolag som ägs av Kumla kommun och Peab bostad. Planen är att det ska byggas 140 lägenheter i kvarteret.