Valet 2018

Budgetarbete under pågående maktskifte

2:08 min

Nu ska öns ledande politiker göra de sista ändringarna i 2019 års budget. Meit Fohlin (S) håller i ordförandeklubban nu, men inte senare i höst när beslutet tas.

Budgeten togs fram i maj av regionstyrelsens arbetsutskott och beslutades av regionfullmäktige i juni. Nu ska arbetsutskottet se över vilka ändringar som behövs samtidigt, som det avgående rödgröna styret vet att de inte har makten när budgeten beslutas.

– Jag skulle tro att vi alla kommer att ligga lite lågt, säger Meit Fohlin (S), ordförande i den avgående regionstyrelsen.

Eva Nypelius (C), som troligen väljs till ordförande i den nya regionstyrelsen av regionfullmäktige 15 oktober vill i stort följa regionens arbetssätt att i stort sett inte ändra i budgeten från juni så här sent.

– Det är givetvis så att vi kanske gör vissa justeringar, men ramarna i stort ligger, säger hon.