Rättspsykiatrin får bakläxa efter allvarlig olycka

5:03 min

Arbetsmiljöverket tycker inte att rättspsykiatrin i Kristinehamn agerat tillräckligt efter en olycka då flera anställda misshandlades av en patient.

– Vi är inte helt nöjda med deras analys. Den har mest haft fokus på vårdkvalitet och vi saknar personalens arbetsmiljö. Vi kräver att skyddsombuden ska vara med i analysen, säger Maria Lundvall Sundh, inspektör på arbetsmiljöverket.

Det var i våras som en patient som även tidigare varit hotfull och våldsam misshandlade fem vårdare. Men hur det egentligen gick till har varit svårt att reda ut – för ytterligare en brist som AV ser i rättspsyiakatrins analys är samsyn.

– Vi har fått lite olika bild från personal och ledning. Vi tycker att de behöver hitta en gemensam samsyn om händelsen och bakomliggande orsaker. 

Magnus Hassel som är avdelningschef på rättpsykiatrin i Kristinehamn tycker inte att arbetsmiljön haft några brister men han välkomnar Arbetsmiljöverkets granskning.  

– Vi uppskattar ju feedbacken från arbetsmiljöverket och har nu kopplat in en arbetsmiljölivstrateg för att vidareutveckla analysen som vi gjorde.

På frågan om hur man kunde missa arbetsmiljön i analysen får P4 Värmland inget svar trots upprepade försök. Avdelningschefen känner heller inte igen beskrivningen av bristande samsyn på vad som hände under olyckan.

– Vi är överens uppfattar jag om hur olyckan gick till. 

Vad har ni gjort för att en sån här olycka inte ska hända igen?

– Vi har stärkt arbetet med självskydd, ändrat rutinen för hot och våld och skärpt säkerheten för införsel av droger och tar hjälp av arbetsmiljöstrategerna för att fördjupa analysen av händelsen. 

Under sommaren utlyste rättspsykiatrin tio tjänster – fem sjuksköterskor, fyra skötare och en avdelningschef. Bristen på personal har inget samband med missnöje över arbetssituationen enligt avdelningschefen.

– Vi har inväntat en samannonsering och också tillsättning av de vakanta tjänsterna som varit svåra att tillsätta tidigare. 

Rättpsykiatrin har nu på sig till februari nästa år att göra en bättre analys.

På rättspykiatrin i Kristinehamn finns ungefär 30 patienter som är dömda till vård. De har bedömts varit så allvarligt psykiskt sjuka att de inte kan dömas till fängelse. Nästan alla är män och de allra flesta kommer från Värmland.