Två nya ledamöter till Akademien

2:49 min

Juristen Eric M Runesson och författaren Jila Mossaed väljs in i Svenska Akademien, enligt ett pressmeddelande.

Hör hela direktsändningen i klippet längst ned i artikeln.

Eric M Runesson har agerat medlare mellan Nobelstiftelsen och Svenska Akademien under den pågående krisen. Han är justitieråd i Högsta domstolen och kommer att sitta på stol 1, som Lotta Lotass satt på innan.

Ledamöterna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark har lämnat sitt arbete i Svenska Akademien, men deltog i inröstningen.

– Vi är väldigt glada att vi med egen styrka lyckades med invalet, säger Anders Olsson och fortsätter:

– Vi har länge haft som högsta önskemål att välja in en jurist. Vi har saknat juridisk kompetens under hela detta smärtsamma år. Nu har vi har fått en mycket kompetent jurist och en mycket fin poet, säger han.

Varför var det viktigt med en jurist?

– Det är väl inte alltid som man går igenom så allvarliga kriser att man behöver gå igenom juridiska spörsmål. Under flera år kändes det inte nödvändigt med en jurist när allt flöt på harmoniskt. Men jag tycker att det är fint att vi under det här året kommit med nya stadgetolkningar. Det gör att vi är i stånd att arbeta vidare med en helt annan stadga än tidigare, säger Anders Olsson.

Eric M Runesson säger att han frågade sig själv varför han blev tillfrågad. Han tror att det beror på tre anledningar:

– Jag tror att det är att jag genom min forskning och min praktiska verksamhet förvärvat en del insikter om konflikthantering och förhandling.  Det andra är att jag har hyfsat bra kännedom om den juridiska miljö som Akademien finns i. Det tredje är min erfarenhet har lärt mig om hur organisationer fungerar och inte fungerar och jag kan kanske bidra med några insikter där, säger han.

Jila Mossaed är född i Iran och har gett ut två romaner och sex diktsamlingar på persiska. Sedan 1986 har hon bott i Sverige och gett ut sju böcker, bland annat "Månen och den eviga kon", Under floden ligger en kudde" och "Vad jag saknades här". Hon sitter på stol 15, som tidigare innehades av Kerstin Ekman som inte deltagit i arbetet sedan slutet av 80-talet och som lämnade Akademien tidigare i år.

– Det känns som ett stort steg i mitt liv. Jag lever ett väldigt lugnt liv, jag är en eremit och litteratur betyder väldigt mycket för mig. Det ger mig en möjlighet att göra mer angående språket, litteraturen och poesi. Jag är så stolt att någon som kom till Sverige så sent i sitt liv, jag var redan 38 år, att byta språk i den åldern är inte så lätt, men jag är glad att jag kan sitta där. Det är en stor ära, säger Jila Mossaed till P4 Göteborg.

– Det är en mycket verksam, aktiv författare. Hon är ute i samhället och träffar människor, som förmodligen har ett kontaktnät som inte liknar det som Akademien har. Inte minst är det viktigt när det gäller nobelpriset att man får en person som har andra rötter i sitt läsande. Det här är en person som kan läsa på ett originalspråk inom ett språkområde som mig veterligen inte täckts av Akademien tidigare, säger Gunnar Bolin.

– Det är ett glädjande val. Jag tror att det finns en god poäng med andra kontaktnät än de som sitter i Svenska Akademien just nu, säger Bolin. 

De två nya ledamöterna kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december.

”Invalet av två nya ledamöter är positivt. Det är min förhoppning att Svenska Akademien därigenom ges möjlighet att fortsätta återuppbygga förtroendet för institutionen och att Akademien nu kan fortsätta sitt viktiga arbete", säger kungen i ett pressmeddelande.