Två nya ledamöter till Svenska Akademien

Juristen Eric M Runesson och författaren och poeten Jila Mossaed väljs in i Svenska Akademien, enligt ett pressmeddelande.

Texten uppdateras.