Färre kvinnor på BTH trots regeringens krav

1:58 min

För ett år sedan kom regeringen med ett krav, BTH måste bli bättre på jämställdhet. Trots detta minskar andelen kvinnliga studenter på högskolan.

Trots regeringens krav har högskolan haft svårt att locka till sig fler kvinnliga studenter. På högskolans två nya utbildningar, marinteknik och IT-säkerhet finns bara fyra kvinnliga studenter, samtliga studerar marinteknik.

– Det är olyckligt naturligtvis att det inte är jämställt på det sättet. Men man får också titta på vad det beror på, sen får man titta på jämställdhet på två sätt, kvantitativt och kvalitativt. Det är naturligtvis så att vi har utbildningar där det är för många kvinnor istället, vilket då betyder att på vissa utbildningar är det mycket värre, säger rektorn Mats Viberg.

Mindre än 30 procent av de nya studenterna på BTH i år är kvinnor och bara runt 35 procent av det totala antalet studenter är kvinnor. Störst andel procentuellt återfinns bland de som studerar till sjuksköterska.

Men trots att antalet kvinnor på högskolan är fortsatt lågt så ser inte prorektorn Eva Pettersson det som ett misslyckande.

– Det här varierar med årskullarna och det är att dra förhastade slutsatser ifall några procent skulle göra det till ett misslyckande, säger hon.