Finnblicken

Koalitionsregeringar vanliga i Finland

3:24 min

Det Finska inbördeskriget år 1918 lärde de finländska politikerna en läxa. Det blev viktigt att ha alla grupper representerade i det politiska livet. Denna politiska kultur har i sin tur lett till att man i Finland, i motsats till Sverige, ofta har bildat stora koalitionsregeringar.

– Efter inbördeskriget har vi i Finland varit måna om att försöka undvika hårda, tillspetsade politiska konflikter, förklarar Ilkka Ruostetsaari, professor i statsvetenskap vid Tammerfors universitet.

På finska: Suomessa kansa on tottunut blokkirajat ylittävään politiikkaan

Blocköverskridande regeringar

Den hårda blockpolitiken mellan vänstern och högern bröts i Finland redan i slutet av 1930-talet. Under exempelvis andra världskriget bestod den finländska regeringen av samtliga riksdagspartier förutom extremhögern.

– I Finland har det under flera årtionden varit en praxis att bilda breda koalitionsregeringar med en stark majoritet i riksdagen, konstaterar professor Ilkka Ruostetsaari.

Utvecklingen med breda regeringsunderlag har fortsatt också under detta sekel. Till exempel i början av 2000-talet bildade statsminister Jyrki Katainen en regering bestående av sex partier, från Vänsterförbundet till Samlingspartiet på högerkanten. Regeringskoalitionen fick i folkmun namnet ”six-pack” på grund av antalet partier i regeringen.

Tre stora partier

I Sverige har Socialdemokraterna traditionellt varit det enda stora, regerande partiet. I Finland däremot har tre partier genom åren varit nästintill jämstarka, nämligen Centerpartiet, Socialdemokraterna och Samlingspartiet.

En annan orsak till att man i Finland redan tidigt skapade breda koalitionsregeringar var att ända fram till 1990-talet krävdes en majoritet på tvåtredjedelar i riksdagen för att en lag skulle godkännas. Om en tredjedel av riksdagsmännen röstade mot ett lagförslag blev den vilande och började alltså inte tillämpas direkt.

Vi i Finland har varit måna om att försöka undvika hårda, tillspetsade politiska konflikter

"Försvårar möjligheterna att sätta krokben"

I den nuvarande regeringen i Finland sitter både Samlingspartiet och Centerpartiet tillsammans med de högerpopulistiska Sannfinländarna. Även det är ett typiskt exempel på den finländska politiska kulturen.

– I Finland har representanterna för de tre stora partierna resonerat att genom att ta in missnöjespartierna och tvinga dem att ta ansvar så försvårar man deras möjligheter att från oppositionen sätta krokben för regeringen, förklarar Ilkka Ruostetsaari

En annan skillnad mellan partiväsendet i Finland och Sverige är att skillnaderna mellan de politiska blocken inte är lika stora och orubbliga. I Finland spelar istället de personliga kontakterna mellan partirepresentanterna en viktigare roll när det handlar om att samarbeta över blockgränserna.