Borås vill öka tryggheten med ny metod

2:54 min

Efter att ett lyckat pilotprojekt för ökad trygghet genomförts på Hässleholmen och Hulta, vill kommunen nu sprida metoden i hela Borås.

Borås är en av sju svenska kommuner som deltar i ett projekt för ökad trygghet i socialt utsatta områden.

I projektet samverkar kommun, polis och bostadsbolag på Hässleholmen och Hulta, för att på ett strukturerat sätt samla in information om problem med brottslighet och otrygghet.

Den här metoden har varit så lyckosam att kommunen nu har ansökt om statsbidrag för att kunna använda den i hela kommunen.

– Ett kunskapsbaserat trygghetsskapande och förebyggande arbete innebär att vi kan göra rätt saker, säger Peder Englund, avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet på Borås stad.