#METOO

Svenska Filminstitutet står fast vid kompetenskrav

2:58 min

I samband med metoo lanserade Svenska Filminstitutet ett så kallat "green card" med ett nytt, strax kritiserat, krav. Kravet innebar att filmproducenter som vill ha filmstöd nu måste kunna visa upp dokumenterad kunskap om bland annat sexuella trakasserier. Under året har cirka 120 producenter utbildats, och Filminstitutets vd Anna Serner är nöjd med satsningen.

– Det har varit en positiv erfarenhet eftersom det har blivit väldigt tydligt att frågan har tagits på allvar i produktionsbolagen, säger Anna Serner.

Det nya kravet, som lanserades förra hösten, gjordes om efter kritik och har gällt sedan i januari i år, innebär att alla som får produktionsstöd av Svenska Filminstitutet ska kunna "uppvisa dokumenterad kompetens inom diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning med fokus på sexuella trakasserier och andra typer av trakasserier".

Därför har Filminstitutet sedan i mars anordnat sammanlagt två utbildningstillfällen, där man har prioriterat filmproducenter som varit nära att få produktionsstöd.

Motsvarande utbildningar godtas också och med stöd från Filminstitutet har även branschorganisationen Film- och tv-producenterna stått för två utbildningstillfällen.

Eva Hamilton, ordförande för Film- och tv-producenterna, var en av dem som kritiserade kravet. Idag säger hon att hon är nöjd med utbildningarna och samarbetet och att hon delar Filminstitutets vision. Men hon står fast vid sin kritik.

– Problemet är när det kommer ett antal ideologiskt betingade krav för att dela ut filmpengar, för i förlängningen kan dessa ideologiskt betingade krav innehålla alla möjliga politiska åsikter eller strömningar för dagen, säger Eva Hamilton.

Anna Serner säger å sina sida att hon förstår den principiella kritiken om risk för politisk styrning men att hon står fast vid att kompetenskravet är motiverat.

– Vad gällde metoo så menade jag att skadan var så stor att vi behövde vidta extraordinära åtgärder. Men jag tycker själv att man inte kan gå så mycket längre utan att det blir olämpligt, säger hon.

Nu kommer utbildningarna att utvärderas, men några planer på att avveckla kravet finns i dagsläget inte.

– Men så fort vi märker att behovet inte finns så kommer vi naturligtvis inte att upprätthålla krav för skens skull, utan det ska fylla ett syfte, säger Anna Serner.