Sverige vill att EU ska höja klimatambitionerna

1:58 min

Sverige vill att EU ska höja ambitionerna inför FN:s klimattoppmöte i Polen i december, när länderna ska bestämma mer detaljerat hur Parisavtalet ska genomföras.

– Det är väldigt viktigt att EU har en ambitiös position. EU måste visa klimatledarskap, det är EU som alla tittar på nu. Det vore väldigt olyckligt om EU under klimattoppmötet inte vill höja sin ambition till 2020 och inte ha en position när det gäller hur länderna ska rapportera sina åtaganden efter 2030, säger klimatminister Isabella Lövin.

I december möts alla världens länder i Polen till FN:s klimatmöte då de ska bestämma reglerna för hur Parisavtalet ska efterlevas. Dessutom hur takten i klimatåtgärderna kan ökas. Där finns en splittring mellan EU-länderna om HUR ambitiöst budet ska vara. EU:s mål för utsläppsminskning fram till år 2030 är 40 procent. Flera länder, däribland Sverige, tycker det är dags revidera det målet.

– Sverige vill se en minskning med 55 procent till 2030. För svensk del innebär det mindre än det nationella målet vi har satt om 60 procent till 2030. Här har vi tyvärr inte en gemensam syn inom EU men det är vad vi trycker på för, säger Lövin.

EU:s ministrar kommer att diskutera saken i ljuset av att FN just nu slutför analysen av 1,5-gradersmålet. Det vill säja vad som behövs om Parisavtalets mer ambitiösa krav ska nås.

Analysen lär visa att det krävs starka beslut om de globala utsläppen ska vända nedåt i tid. Samtidigt som hela världen använder rekordmycket olja, flyget ökar och flera länder, också i Europa, fortsätter bygga ut kolkraften. Det vill till att EU ska behålla sin från början drivande roll i FN:s klimatförhandlingar.

– Vi hade ju gärna sett att vi hade kunnat ha en gemensam ståndpunkt och kunnat visa resten av världen, att EU är beredda ta ett större ansvar till 2030 och se över sina mål till 2020, säger klimatminister Isabella Lövin.