Klimatpanel: Bråttom att hejda klimatförändring

1:06 min

En halv grads skillnad i global uppvärmning kan avgöra hundratals miljoner människors väl och ve. I natt blev analysen från FN:s klimatpanel offentlig.

Här kan du läsa en sammanfattning av rapporten

– Skillnaden mellan en uppvärmning på 1,5 grader och 2 grader kan handla om hundratals miljoner människor som utsätts för klimatrisker och blir svåra lyfta ut ur fattigdom. Eller hundratals miljoner människor som utsätts för värmeböljor som i sin tur har effekter både på människan och givetvis på samhället och naturen, säger professor Markku Rummukainen som är svensk delegat i FN:s klimatpanel.

När det globala klimatavtalet kom till i Paris för snart tre år sedan, skärptes ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader eller helst 1,5 grad. Då fick FN:s klimatpanel IPCC uppdraget att beskriva vad som krävs för denna halv grads skärpning.

Nu är analysen klar, grundad på runt 6 000 forskarstudier och rapporter, och ger en bild av vad det innebär att begränsa jordens temperaturökning till 1,5 grad eller 2 grader. 

Bland annat skriver IPCC att världens korallrev försvinner vid 2 graders global medeltemperaturökning. Vid 1,5 grad bedöms upp till 30 procent klara sig. Vidare skriver IPCC att havsnivåerna väntas stiga med en decimeter mindre vid 1,5 grad - då kan 10 miljoner fler människor slippa bli översvämmade än vid 2 grader.

Och, skriver IPCC, kanske kan polarområdenas permafrost vid 1,5 graders ökning bli kvar i ett par miljoner kvadratkilometer större områden än vid två grader. I så fall bromsas de allvarliga metanutsläpp som kan frigöras ur töande tundra och som i sin tur riskerar öka tempot i klimatförändringen.

I dag är vi snarare på väg mot tre graders temperaturökning. För att begränsa den behöver världens energianvändning, infrastruktur, industri, och byggande ställas om. Det är tekniskt möjligt, enligt IPCC, men det är väldigt ont om tid. De växthusgaser som väl släppts ut, fortsätter påverka klimatet långt efteråt. 

Enligt IPCC måste utsläppen av växthusgaser minska med 45 % det närmaste årtiondet.

– Ja, så står det i rapporten. Sedan ser man också, att om det inte lyckas måste man försöka åstadkomma negativa koldioxidutsläpp framåt i tiden. Det handlar exempelvis om beskogning och koldioxiduppsamling och lagring.

– Det är osäkert om det går i den skalan, och det kan leda till konflikter med annan markanvändning, för att odla mat exempelvis, säger professor Markku Rummukainen.