Stor förlust för jordbruken efter torr sommar

1:26 min

Nu märks de ekonomiska konsekvenserna för jordbruken efter den torra och heta sommaren.

Djurägare har stora problem med foder, många slår nu vall för sista gången, och trots det har gått riktigt bra, räcker det inte för att kompensera för tidigare bortfall, säger Fredrik Andersson, lantbrukare från Vallentuna.

– Vi brukar vara självförsörjande på halm men en normal skörd på halm är kanske 10-15 rundbalar per hektar och i år har vi fått en, så det är magiskt dåligt, säger Fredrik Andersson, lantbrukare i Vallentuna och ägare av Tarby gård.

Fredrik Anderssons gård ligger 2 mil utanför Vallentuna, lantbruket som ägs av Fredrik och hans familj innefattar 150 kalvar och kor och runt 4000 hönor.

Tarby gård brukar vara helt självförsörjande när det gäller de vallväxter som ska bli foder till djuren, men så blev det inte i år.

– Andra skörden vart i princip ingenting, första skörden vart ganska dålig också och nu tredje skörden på vallen kommer nog bli något sånär normal i alla fall.

Även om tredje vallskörden har blivit någorlunda normal, blir den totala skörden betydligt sämre än vanligt. Och det måste man kompensera på andra sätt.

– Vi har köpt halm och foder på sträng för ungefär hundratusen i år för att klara vintern, så vi har merkostnader på ungefär hundratusen som vi måste lägga ut och sen har vi kanske skördebortfall på spannmålsskörden med ytterligare ett par hundra tusen, så det är ganska mycket pengar i ett så litet företag som vi har, ett familjeföretag.

För hela landet så kommer det bli 35-40 % mindre vallskörd än normalt. Det säger Ulrika Lundberg från Växa, som är Sveriges största husdjursförening. För att kompensera sig så var bönderna tvungna skörda andra delar av sina marker än man normalt gör. Men det kommer få konsekvenser.

– Det foder som är skördat på trädor och skyddszoner det håller kanske inte den kvalitet som man behöver riktigt för att hålla en hög produktion jämt under hela året. Så framförallt är det ju mjölkbönderna som behöver göra foderinventeringar, man behöver se vilka andra alternativa fodermedel som finns och hur man ska kunna kompensera bortfallet på så sätt.