Flera elever i Göteborg kan ha gifts bort i sommar

2:49 min

Nio elever i Göteborg har inte återvänt till skolan efter sommarlovet. Myndigheter befarar att de kan har gifts bort i sina föräldrars hemländer.

För närvarande sammanställer man hur många elever som saknas efter höstterminens start genom att begära ut information från samtliga rektorer och förskolechefer på grundskolorna och gymnasierna i Göteborg.

Inom Göteborg stad kraftsamlade man mot bortgifte av barn i våras och skickade bland annat ut information till kommunpersonal om att vara vaksamma. Trots detta saknas nio barn efter sommarlovet. Misstankar finns att barnen förts till sitt hemland och där blivit bortgifta.

– Hittills har jag fått besked att man har en oro för nio barn som saknas sedan terminsstarten. I majoriteten av de fallen är orosanmälan till socialtjänsten gjord och polisanmälan i ett fallen, säger Katarina Idegård, Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck.