FN:s klimatexperter: Utsläppen måste minska

3:12 min

FN:s klimatexperter kom med en rapport om vad som händer med vårt klimat ifall inte utsläppen minskar.

I dag kom en rapport från Förenta Nationernas klimatexperter.
Och dom säger nu att utsläppen av koldioxid måste minska snabbt.

Koldioxid är en gas som bildas till exempel när man använder olja och kol.
Om inte utsläppen minskar i tid kommer temperaturen GLOBALT,
alltså över hela jorden att bli så hög att natur, djur
och vi människor får det allt svårare.

Markku Rummukainen arbetar på SMHI med just klimatfrågor.
Han förklarar vad det är för rapport som kommit från FN:s klimatexperter i dag:

– Det är en sammanställning av vad vi vet vad forskningen kan berätta för oss om en global uppvärmning om 1,5 grader. Klimatförändringar, vilka följder de skulle kunna få oss och naturen, och vad vi kan göra för att begränsa förändringarna.

Man pratar då om, som du sa, att världen inte får bli mer än 1,5 grader varmare. Varför är det på det sättet?

– Redan till i dag så har klimatet blivit varmare med en grad. Det påverkar naturen och det påverkar människans möjligheter, våra möjligheter att odla mat, att leva tryggt utan att bli utsatta för extremt väder, skyfall, till exempel, eller värmeböljor. Det har väldigt stor betydelse för samhället och naturen.

Vad händer om genomsnittstemperaturen blir varmare än 1,5 grader i framtiden?

– Det innebär att vi skulle utsätta oss själva och naturen för ökande risker, till exempel koraller, det är väldigt sårbara för högre temperatur. Och redan vid 1,5 grader skulle merparten av korallerna försvinna. På Arktis blir det snabbt varmare. Det påverkar havsisen, det påverkar miljöerna. Och vi skulle i slutänden kunna riskera att bli av med unika, jättefina ekosystem och andra värden.

Vad kan man då göra för att det inte ska bli så varmt?

– Det viktiga är att minska koldioxidutsläppen och annan påverkan vi har på klimatet. Det handlar mycket om att få fram energi, el, på andra sätt till världen än genom att använda så kallade fossila bränsen, som är kol, olja och naturgas. Det handlar om att gå ny teknik, ha andra typer av bilar. Det handlar om att använda energi effektivare. Det handlar om att konsumera på ett klimatvänligt sätt. Det handlar om hållbar utveckling.

Och vem eller vilka ska jobba med det där?

– Alla länder, både samhället som helhet, också individen. Det handlar om samarbete, ingen behöver göra det helt på egen hand, utan man ska göra det tillsammans.

Och hur fort måste de här förändringarna bli av?

– De måste börja omgående!