Samhälle

Klartecken för fiskodling i Kall

1:43 min

Mark- och miljödomstolen har sagt ja till planerna på en landbaserad fiskodling i Kall, som väntas bli den största i sitt slag i Sverige.

Den landbaserade fiskodlingen väntas kosta mellan 150 och 200 miljoner att bygga. Planen är att producera och slakta maximalt 4 000 ton röding per år. Det har nu Mark- och miljödomstolen gett företaget Cold Lake AB klartecken till. 

– Jag tycker det är en enorm möjlighet för Kall och hela kommunen att utveckla något som är miljösmart, enkelt sätt att få fram bra mat, säger Karin Bertilsson som arbetar i Kall. 

Fiskodlingen skulle innebära runt 25 nya jobb i Kall.

– Det är enormt mycket fasta arbetstillfällen i en sådan liten by och kommunen i stort, säger Karin Bertilsson. 

Den miljökonsekvensbeskrivning som har gjorts, visar att de negativa effekterna på miljön är begränsade med landbaserad fiskodling, jämfört med den traditionella fiskodlingen i kassar. Det eftersom fisken till exempel inte kan rymma, och det är lättare att kontrollera eventuella sjukdomar.

Flera boende i Kall som P4 Jämtland pratat med berättar att det finns de som är emot etableringen av fiskodlingen.

– Det finns alltid några som har farhågor om vad det kan innebära. Sedan får vi se hur mycket farhågor de har, det vet vi inte, säger Egon Wikstöm som är kommunpolitiker för Västjämtlands väl, och även engagerad på olika sätt i byn.

Företaget Cold Lake AB vill avvakta med att ställa upp på en intervju, innan etableringen får klartecken från Åre kommun.

Domen från Mark-och miljödomstolen har överklagats från boende i området, men det är än så länge oklart om överklagan kommer få prövningstillstånd och prövas hos en högre instans. 

Om Mark-och miljödomstolens dom vinner laga kraft ska detaljplanen upp i samhällsbyggnadsnämnden i Åre kommun. Om den antas där, kan företaget ansöka om bygglov.