Fler än 300 terrordömda i Belgien

1:58 min

Sverige saknar fortfarande en lag som gör det straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet, en lag som finns i flera andra EU-länder.

I Belgien som har en sådan lag har flera hundra personer dömts de senaste åren.

– Vi har nu fler än 300 fällande domar, i terrorutredningar som är kopplade till Syrien och Irak, och problemen med terrorgrupper som islamiska staten och Nusrafronten, berättar Belgiens federala åklagare Frédéric van Leeuw när Ekot träffar honom på ett möte för åklagare i Haag.

Det handlar till i september i år om fler än 360 personer som dömts i Belgien de senaste åren, flesta har dömts för att ha deltagit i en terroristgrupps aktiviteter, säger Frédéric Van Leeuw.

I Sverige har bara sex personer dömts för brott kopplade till terrorism. Som lagen är formulerad idag krävs förenklat att det måste finnas koppling till och bevis för ett specifikt terroristbrott, och inte räcker att en person till exempel anslutit sig till eller strider för en terrorgrupp.

Sverige är ett av få EU-länder som fortfarande inte har en lag som gör det straffbart att delta i en terroristgrupps aktiviteter. I december föreslog en statlig utredning att det införs en sådan lag, men ännu har inget förslag lämnats till lagrådet.
 
Frédéric Van Leeuw, federal åklagare i Belgien, säger att lagen som den är formulerad där ger möjlighet att använda många olika former av bevisning för att bevisa att en person deltagit i en terrorgrupps aktiviteter:

– Det kan vara uttalanden från personen i sociala medier, det kan vara bilder, bevis från slagfältet, uttalanden från anhöriga, så vi har stora möjligheter att samla bevisning, säger han.

Men han poängterar också att det finns stora svårigheter med vissa typer av bevisning, till exempel när det gäller personer som stridit för en terrorgrupp.

– Det är en stor svårighet vi har nu, det är att samla bevis från slagfältet, för att det är inte lätt att samla bevismaterial från Syrien och Irak ens efter Islamiska statens kollaps, säger han.