Svensk lag om deltagande i terrororganisations verksamhet dröjer

2:43 min

Sverige saknar fortfarande en lag som gör det straffbart att delta i en terrorgrupps aktiviteter. Flera andra EU-länder har redan en sådan lag, och i december förra året föreslog en utredning att en sådan lag ska införas också i Sverige.

Hans Ihrman, vice chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, säger att det är viktigt att länderna har liknande lagstiftning i arbetet mot terrorism.

– Många av personerna rör sig mellan många länder, de bor ett år i ett land, flyttar vidare nästa år till ett annat land, och det får inte vara så enkelt att man ska undkomma lagföring och rättvisa genom att man rent fysiskt flyttar sig.

– De här problemen har vi gemensamt och de måste lösas gemensamt, både genom att vi har likartad lagstiftning, men också att vi tillämpar lagstiftningen på någorlunda lika sätt, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman.

I december förra året föreslog en statlig utredning att det ska bli straffbart att delta i en terroristorganisations verksamhet, eller ha andra former av samröre, som till exempel att hantera vapen, transporter eller upplåta lokaler för verksamheten.

Flera andra EU-länder har redan en sådan lag, och i exempelvis Belgien där fler än 300 personer dömts för olika brott kopplade till terrorism de senaste åren, har den vanligaste rubriceringen just varit att man deltagit i en terrorgrupps aktiviteter.

Exakt hur en svensk lag kan komma att formuleras är inte klart. Beskedet från regeringen strax före valet var att man förberedde en lagrådsremiss, och att det ska ske en utökad kriminalisering var en del av terroröverenskommelsen mellan allianspartierna och regeringen kort efter terrordådet på Drottninggatan förra året.

Enligt vice chefsåklagare Hans Ihrman är det här viktigt för att avskräcka från stöd till terroristverksamhet:

– Vi måste på något sätt allmänpreventivt, avskräcka människor från att på något sätt stödja terrorbrott. Det måste finnas en upptäcktsrisk och en konsekvens av att man medvetet stödjer andra personer som begår terrorbrott. Men jag tror att man ska stanna vid någon form av aktiv åtgärd och inte alltför mycket generalisera, därför att det tror jag blir oerhört svårt att bevisa och att det kan urholka rättssäkerheten, säger han.

Av remissvaren på utredningen framgår att både åklagarmyndigheten och säkerhetspolisen förväntar sig att det kommer bli fler brottsutredningar än i dag om det blir kriminellt att delta i en terroristgrupps aktiviteter.

Men enligt Hans Ihrman är det ändå svårt att säga vilken effekt det haft för Sverige att man idag inte har en sådan lag:

– Det är svårt att säga. Jag tycker inte att vi kan säga att vi haft några helt avgörande fall där det stått och fallit med detta eftersom det ofta är fråga om andra misstankar. Men det är klart, saker och ting hade ju kunnat göras snabbare och enklare om vi haft en sådan lagstiftning på plats.