Överenskommelse: Minskad administration ska ge mer pengar till vården

1:34 min

Socialdemokraterna, Vård för pengarna och Centerpartiet i landstinget är överens om vad som är viktigast att satsa på kommande fyra år.

Bland annat ska partierna i samband med att landstinget bildar en region från årsskiftet satsa på att effektivisera den centrala administrationen och på olika sätt skapa mer pengar till vården, säger 
Jonas Lindeberg, gruppledare för Vård för pengarna.

– När det gäller den politiska ledningen bestämmer vi det själva. Från den första januari kommer det vara en mindre politisk organisation. Regionförbundet och Kollektivtrafikmyndigheten idag har en politisk ledning, men sammantaget kommer det bli mindre. Det kommer bli blir det blir en minimal politisk ledning efter nyår

Partierna vill införa anställningsstopp inom administrationen och kortare tid för fallskärmar för politiker, kortare omställningsstöd, i ett år. 

– Vi får en effektivisering och så ska vi ha anställningsstopp och så ska vi genomlysa vilka effektiviseringseffekter man kan få med de sammanslagning av verksamheter.

Partierna ska också se över hur många externa konsulter man anlitar och man kommer att upplösa landstingsbolagen Landstingsservice och D-data. De bolagen tar man tillbaka under den kommande regionförvaltningens vingar.

Enligt socialdemokraten Monica Johansson blir fördelen att man slipper ha separata politiska styrelser för de två bolagen och man kommer också att få till en effektivare styrning från regionstyrelsens sida.

Men just den här målsättningen kan bli kontraproduktiv hävdar moderaten Magnus Leivik.

– Det riskerar att försena införandet av ett nytt journalsystem till nytta för både patienter och personal och i slutändan riskerar det att kosta mycket mer än alla de andra besparingarna tillsammans.