Sommarens värmebölja har stoppat skogens koldioxidupptag

2:17 min

Sommarens värmebölja har stoppat vissa skogars upptag av koldioxid, eftersom torkan har hindrat träden från att använda sin fotosyntes. Nu ska forskare i Norden samarbeta för att bättre förstå hur skogen kommer reagera på framtida extremväder.

Hör mer i Vetandets värld. 

Skogen har en stor inverkan på klimatet eftersom den suger upp en stor del av växthusgaserna vi släpper ut. Förståelse för vad som händer med skogens kolbalans är viktigt när vi ska förutsäga hur klimatet kommer förändras.

– Om det blir en väldigt varm höst är det mycket sannolikt att det inte kommer vara en kolsänka. Det är något vi ska försöka lära oss genom att följa flera olika stationer, säger Anders Lindroth, professor emeritus vid Lunds universitet.

Forskningsstationen Hyltemossa i norra Skåne är en del av ICOS, ett nätverk av mätstationer som byggs upp i Europa. Genom att mäta hur koldioxid avges från fotosyntesen och producerar nedbrytning av dött materia kan forskarna skapa en kolbudget över skogen.

Till skillnad från tidigare år blev utsläppen större än upptaget under sommarmånaderna i den här skogen. Orsaken är troligen att jorden och träden torkade och fotosyntesen stoppades.

Nu ska mätningar från de nordiska länderna jämföras för att skapa bättre modeller över vad som händer med skogen under värmeböljor.

– Sommarens värmebölja kommer hjälpa oss att förbättra ekosystemmodeller som ingår i de stora globala klimatmodellerna. När de körs igen kommer vi få säkrare prediktioner över hur det kommer se ut i Sverige, Norden och världen i framtiden, säger Anders Lindroth.