Johan Kuylenstierna: Naturen en viktig kolsänka

2:23 min

Det finns en stor potential hos naturen att lagra kol för att minska koldioxidhalterna i atmosfären. Det menar Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet, efter rapporten från FN:s klimatpanel IPCC.

Hör mer om IPCC-rapporten i Klotet.

Rapporten handlar om vad som krävs för att hejda den globala uppvärmningen vid 1,5 grader.

Bland annat konstateras att de utsläpp av koldioxid som fortfarande sker efter år 2050 behöver tas bort från atmosfären om 1,5-gradersmålet ska nås.

Men medan de tekniska lösningarna är få och oprövade finns det mycket outnyttjad förmåga hos växtligheten, säger Johan Kuylenstierna.

– Naturen är en viktig kolsänka och tar upp ungefär hälften av den koldioxid vi släpper ut. Växande skogar är kanske det bästa exemplet. I Sverige har vi till exempel nettoupptag av koldioxid. Tyvärr ser det inte ut så i hela världen, men det finns en väldigt stor potential.

Så det handlar alltså om att plantera mer skog?
– Att plantera mer skog och att ha en tillväxande skog är det som är viktigt.

Blir det inte en krock med annan markanvändning för till exempel odling av mat?
– Ja, många brukar hävda det. Jag tycker att det är en förenklad och en ganska farlig bild. Mycket av våra marker runtom i världen utnyttjas väldigt ineffektivt. Så om vi utnyttjar den jordbruksmark vi har på ett effektivt sätt, minska matsvinnet till exempel, så finns det väldigt mycket mark som vi skulle kunna använda till återbeskogning och därmed också ta upp mer koldioxid.

Vilka områden i världen bör återplanteras med skog?
– Väldigt mycket i tropikerna till exempel. Men det finns också andra områden där vi har haft en nettoavskogning. Det svenska skogsbruket har varit effektivt såtillvida att man har haft en återplantering. Samma typ av politik i andra områden med krav på återplantering skulle generera väldigt stora fördelar. Och inte bara för klimatet utan också många andra fördelar, till exempel inkomst och olika biologiska effekter.