Varmare vatten: Arter vandrar norrut

2:00 min

Den biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag i Arktis verkar gynnas av den globala uppvärmningen.

Det är en av slutsatserna i en ännu opublicerad rapport från en av Arktiska rådets expertgrupper.

– Det arktiska systemet är ett ganska artfattigt system och blir det varmare så blir det fler arter som kommer söderifrån och migrerar norröver, så då blir det artrikare, säger professor Willem Goedkoop vid Sveriges lantbruksuniversitet som sitter med i expertgruppen.

– Det som händer att när det blir varmare så får man en annan vegetation utmed sjöarna och vattendragen. Och de lever på att äta lövrester som ramlar ner i vattendragen, till exempel husmaskar har många sett och små kräftdjur och sådant, fortsätter Willem Goedkoop.

Det är vid en konferens om biologisk mångfald i Arktis i finländska Rovaniemi som sötvattenexperterna presenterar sina data som bekräftar tidigare studier.

– Men vi gör det i så pass stor skala och för flera olika organismer och det är väl det som är det unika i den här ”State off the Arctic fresh water report” som vi kommer att släppa nästa år, säger professor Willem Goedkoop.

Samtidigt finns det en pedagogisk utmaning i att den globala uppvärmningen tycks gynna den biologiska mångfalden i Arktis sötvattendrag, menar Willem Goedkoop. Han påpekar att det finns en annan sida. Befintliga arter i Arktisregionen kan komma att slås ut av sydliga invandrare medan andra inte är anpassade för värmen.

– Det är ju lätt att se en utveckling mot större biologisk mångfald som något positivt men det blir också så att kallvattenarter försvinner. Det som kanske mest tilltalar folk är rödingen och blir det varmare i svenska sjöar så försvinner rödingen. Det är en utpräglad kallvattenart, säger Willem Goedkoop.