Polisen får åter använda pepparsprej

Det blir återigen tillåtet för Stockholmspolisen att använda pepparsprej, både i arbetet och utbildningen.

De skador som rapporterats i samband med pepparspray har berott på dålig rengöring i ögonen eller allergi, konstaterar rikspolisstyrelsen.

Polisen förtydligar nu anvisningarna för hur pepparsprej ska användas.