Havsförsurningen påverkar djur i Arktis

2:03 min

Forskare kan nu visa på hur havsförsurningen i Arktis börjar få negativa biologiska effekter för olika djurarter, visar en ny rapport från en av Arktiska rådets miljöövervakningsgrupper.

– Havsförsurningen sker snabbare i Arktis än någon annanstans och får tydliga direkta konsekvenser för ekosystemet, säger professor Richard Bellerby vid det norska institutet för vattenforskning som har lett arbetet med rapporten som är en uppföljare på en liknande rapport från 2013.

Det är den ökande mängden koldioxid i atmosfären som framförallt gör så att pH-värdet sjunker och haven blir surare.

Samtidigt visar den nya rapporten att vissa djurarter inte tycks påverkas av havsförsurningen i Arktis medan andra gör det. Exempelvis torsklarver som får betydligt svårare att överleva vilket kan få dominoeffekter högre upp i näringskedjan där fiskbestånden bland annat påverkar säl och i förlängningen isbjörn.

– Så det har ju en effekt upp i födokedjan, säger Peter Thor, marinbiolog på SMHI som också sitter med i den internationella expertgruppen.

Även de ännu mindre byggstenarna i havens ekosystem och den djurart på jorden som sett till antal individer är flest av alla påverkas negativt av försurningen i Arktis. Den mikroskopiska så kallade hoppkräftan med sitt hummerlika utseende och långa antenner som är en nyckelart eftersom fisklarver och yngel äter den, och som många nog har sett utan att veta om det.

– Det är det som man ser som små prickar i havet när man badar med cyklop och är det något som hoppar runt så är det hoppkräftor, säger Peter Thor.

– Det finns vissa stadier i de här hoppkräftornas utveckling som påverkas ganska mycket. Och faller den bort så har du förödande effekter för resten av födokedjan, säger Peter Thor, marinbiolog på SMHI.