Valet 2018

De är Centerpartiets kandidater till regionens topposter

2:54 min

Centerpartiet nominerar Eva Nypelius till posten som regionstyrelsens ordförande och regionråd på heltid. Även hennes svåger, Stefan Nypelius, föreslås bli regionråd på heltid.

Centerpartiet vill dessutom se Eva Ahlin och Fredrik Gradelius som regionråd på deltid. 

Det står klart efter att partiet presenterat sina nomineringar till de val som ska göras av regionfullmäktige på måndag. 

Centerpartiet nomineringar till Presidium Regionfullmäktige:

Vice ordförande
Björn Dahlström, Lärbro

Centerpartiet nomineringar till Regionstyrelsen:

Ordförande
Eva Nypelius, Lokrume

Ordinarie
Stefan Nypelius, Bro
Eva Ahlin, Mästerby
Fredrik Gradelius, Lärbro

Ersättare
Bibbi Olsson, Rone
Karl-Johan Boberg, Stenkyrka
Anders Thomasson, Hamra

 Centerpartiet nomineringar till Regionråd:

Eva Nypelius - heltid
Stefan Nypelius - heltid
Eva Ahlin - deltid
Fredrik Gradelius - deltid

Centerpartiet nomineringar till valberedningen

Ordinarie
Björn Dahlström

Ersättare
Stefan Nypelius