Mindre kött kan lösa kommande matkris

0:51 min

Att föda en växande befolkning – utan att miljö och klimat förstörs är inte omöjligt. Men det kommer att kräva mycket menar en svensk forskargrupp.

Line Gordon är chef för den svenska forskargruppen Stockholm Resilience Centre.

– Det här är den första studie som kvantifierar om det är möjligt att ha en hälsosam kosthållning för den befolkning vi förväntar oss år 2050 inom planetens gränser, säger hon.

Efter att studien har gjorts så menar Line Gordon att det faktiskt går. 

Om ungefär 30 år är vi uppemot 10 miljarder människor på jorden. Många frågar sig hur alla munnar ska mättas utan att resurserna tar slut, och utan att produktionen av livsmedel alstrar skadligt mycket växthusgaser.

Med dagens produktion kan läckage av gödningsämnen som fosfor och kväve leda till stora problem med övergödning av sjöar och vattendrag, och produktionen av mat har för höga utsläpp av växthusgaser. Om utvecklingen fortsätter som hittills så går det åt mer mark och vatten än vad som är hållbart.

Samtidigt lider alltfler människor av övervikt. Den här studien, som publiceras i tidskriften Nature, undersöker hur matproduktion kan ske skonsamt för miljön samtidigt som den gynnar hälsan.

– Det kommer att krävas både en halvering av matsvinn mot vad vi har idag. Det kommer att krävas väldigt stora omställningar i jordbruket, en kraftig förbättrad teknik med avseende på hur mycket jordbruket påverkar de variabler vi tittat på.

– Sen krävs det en kraftig omställning av vår kost. De stora skillnaderna när det gäller kosthållningen är en kraftig minskning av kött framförallt, en minskning av spannmål och en väldig ökning av frukt, grönt och nötter, säger Line Gordon från Stockholm Resilience Centre.

Enligt studien kan det vara hållbart för både hälsan och planeten att äta kyckling och fisk kanske varannan dag, en portion rött kött i veckan och ett par ägg i veckan. Studien svarar inte på hur själva förändringen ska ske, men omställningen är inte individens ansvar menar Line Gordon.

– Samhället har ett stort ansvar för att investera i den här omställningen, säger hon.

Har ni räknat in att klimatförändringar kan ge förutsättningar för matförsörjning?

– Nej det har vi inte tittat på. Det är klart, får vi ett förändrat klimat som påverkar förutsättningarna för att odla de här grödorna då behöver vi titta på nya scenarion.

– Där ser vi att många klimatförändringar som kan förväntas, leder till stora risker för jordbruket , säger Line Gordon, chef på Stockholm Resilience Centre.