FN-chef: För lite uppmärksamhet kring flyktingkrisen i Sydsudan

2:16 min

Afrikas yngsta nation, Sydsudan, upplever en minst lika omfattande flyktingkris som Syrien och Afghanistan, men mycket lite rapporteras om detta, enligt UNHCR:s samordnare för östra Afrika.

– Sydsudan är ingen bortglömd kris. För man kan inte glömma bort något som man inte ens känner till, säger Arnauld Akodjenou, chef på FN:s flyktingkommissariat.

– Sydsudan är okänt för många, men siffrorna är omskakande. Flyktingtalen är bland de högsta i världen. Vad vi ser i Sydsudan är mer än i Syrien och Afghanistan, säger FN-chefen.

Ungefär två miljoner sydsudaneser är på flykt undan strider inom sitt eget land och än fler har flytt till sex olika grannländer. Sammantaget handlar det om fem miljoner människor. Över en miljon lever i Uganda, det vill säga ungefär lika många flyktingar och migranter som kom till Europa under 2015.

Sydsudan blev en nation år 2011, men ett inbördeskrig har fortsatt och flera hundra tusen människor har dött av våld och svält i spåren av striderna. Nyligen ingicks ett nytt fredsavtal, men det är skakigt.

– Flyktingarna blir inte fler, men de saknar mat, vatten och vård och de bor på de mest avlägsna platser, säger Akodjenou.

De senaste dagarna har han besökt de nordiska länderna för att få mer stöd till miljontals människor som är på flykt och som kämpar för att överleva. 

– 63 procent av flyktingarna är barn och för en ung nation, som ska byggas upp, är det förödande att de inte får skolgång, anser Arnauld Akodjenou, samordnare på FN:s flyktingkommissariat UNHCR för östra Afrika.