Kraftig skärpning av bullernivåer med nya riktlinjer från WHO

1:30 min

Nu lanserar Väldshälsoorganisationen WHO nya riktlinjer kring bullernivåer för bland annat vägar, transporter och fritids-buller.

Runt 100 miljoner människor i Europa exponeras för bullernivåer som inte bara är störande, utan rent hälsovådliga. Forskning visar att buller både stör vår sömn och ökar risken för hjärtkärlsjukdom och hörselnedsättning.

Nu lanserar Världshälsoorganisationen nya riktlinjer för bullernivåer, för första gången sedan 2009. Det blir en kraftig sänkning av dagens riktvärlden, som ligger kring 60-65 dB utanför bostaden till 53 dB.

– Skillnaden mellan 65 och 53 dB kanske inte låter så stor, men det är en väldigt kraftig skärpning som innebär en subjektiv halvering av ljudnivån säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin vid Göteborgs universitet, som har varit med att ta fram riktlinjerna. 

Vad kommer att krävas för att kunna leva upp till de nya riktlinjerna i Sverige? 

– Det kommer att krävas jobb på olika plan. Dels är det viktigt för oss forskare att föra ut den här kunskapen. Sedan är det också viktigt att industrin tar fram tystare bilar, tåg och flygplan, tystare däck och så vidare, säger Kerstin Persson Waye. 

Hon menar att det också kommer att krävas att man tänker efter redan i planeringsstadiet av olika konstruktioner. 

– Ja, det här behöver man tänka på redan i planeringsstadiet av nya byggnader och nya vägar. För att vi ska få en förbättring måste alla de här faktorerna komma till, säger hon.